Facebook post by SATO

"Ei pidä pelätä vastustusta. Jos ei ole koskaan käynyt keskusteluja 14-15-vuotiaansa kanssa, se voi aluksi tuntua molemmista epäluontevalta. Vähitellen yhteys kuitenkin syntyy, koska ihmisellä on siihen luontainen halu." www.kotona.fi/anna-elaman-vieda/nuorten-tunteiden-sanoittaja #annaelämänviedä #vuorovaikutus #rohkeus