Facebook post by SATO

Miten kotikorttelissasi huomioidaan eri kulttuuritaustat? “Aito kiinnostus monikulttuurisuutta kohtaan on ensimmäinen askel”, kertoo satolaisia kulttuurien kohtaamiseen kouluttanut sosiaalitieteiden tutkija Mazin Yassin. Jo pilotoitu ja pian laajemmin alkava naapurikummitoimintamme on yksi esimerkki siitä, miten me satolaiset haluamme palvella eri kulttuuri- ja kielitaustoista tulevia asukkaitamme entistä paremmin. Lue lisää: www.kotona.fi/meidan-talossa/koteja-kaikille-kielille-ja-kulttuureille #SATOkoti #kotikaupungissa #kotejapalvelulla
Koteja kaikille kielille ja kulttuureille kotona.fi

Tiiviissä kaupunkiasumisessa naapurit elävät lähellä toisiaan, ja erilaiset asumisen tavat ja kulttuurit kohtaavat tiuhaan. Kulttuurisia yhteentörmäyksiäkin voi syntyä, erityisesti jos yhteistä kieltä ei ole. Kulttuurien kanssakäymisen ymmärtäminen on SATOlle tärkeää.